اهداف برگزاری کلاس رباتیک مقدماتی

اهداف برگزاری کلاس رباتیک مقدماتی:

۱٫ایجاد خلاقیت در دانش آموزان و شکوفایی استعداد ها

۲-تلفیق کار عملی و تئوری

۳-یادگیری فرهنگ کار گروهی

۴-راهکارهای استفاده درست از تکنولوژی های روز مثل رایانه جهت کار علمی نه در جهت بیهودگی و ابتذال

۵-شرکت در مسابقات رباتیک

۶-ایجاد شور و انگیزه در جهت فراگیری مطالب جدیدتر

۷-تلاش در جهت ثبت اختراع

۸-شرکت در جشنواره های مختلف بالاخص جشنواره خوارزمی

۹-ایجاد رقابتی سازنده در جهت پیشرفت فردی و گروهی

۱۰-بهینه سازی اقتصادی و کارشناسی در ساخت بسیاری از لوازم مورد نیاز در خانه ها و ادارات

۱۱-آشنایی با بسیاری از لوازم برقی و قطعات الکترونیکی

۱۲-آشنایی با روند کار های صنعتی

۱۳-آشنایی با رشته های دانشگاهی جهت انتخاب رشته

۱۴-ایجاد فضایی مناسب برای بازی و سرگرمی علمی و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان با جهت گیری مناسب

۱۵-تاسیس انجمن رباتیک برای مراکز آموزشی

۱۶-تجهیز مراز آموزشی به کارگاه مجهز رباتیک با هزینه ای بسیار اندک

۱۷-و….